Třídy provedení lžic DELTA HL jsou navrženy na základě dlouhodobých zkušeností z oprav a renovací, ze kterých jsme získali zásadní know-how pro optimální konstrukci a design. Naše inovace a vývoj řídí Vaše požadavky na technické parametry jako jsou optimalizované tvary v poměru k hmotnostem, dále požadavky na životnost, ekonomiku provozu a v neposlední řadě ekologii.

 

STANDARDNÍ LŽÍCE ST

Třída provedení lžic ST slouží pro universální nízkozátěžové nasazení. Optimální použití pro přesun sypkých hmot a materiálů s nízkou abrazí třídy těžitelnosti I. dle ČSN 736133 (dříve ČSN 733050) (hlíny, písků, ornic, jílů .. ap). Design lžic je pečlivě promyšlen a po náročných testech pro snadné pronikání do materiálu, výklop s čistícím efektem, nekompromisně uplatněn.

Specifikace a parametry:

 • Zubový systém optimalizovaný na životnost a efektivitu průniku do materiálu.
 • Vylepšený design pro vysoké zatížení a snadné čištění při výklopu.
 • Inteligentní boční břit tvarově navržený pro rovnoměrné opotřebení.
 • Ochrana rohového styku dna a boku lžíce plynule navazující na otěrové pásy dna.
 • Zavěs pro upínání navržen pro maximální tuhost a odolnost k rázům a únavovému namáhání.

ZESÍLENÉ LŽÍCE HD

Třída provedení lžic HD slouží pro universální středně až vysokozátěžové nasazení. Optimální použití pro přesun kompaktních hmot a materiálů se střední až vyšší abrazí třídy těžitelnosti II. dle ČSN 736133 (dříve ČSN 733050) (hutných jílů, břidlice, pískovce, rozrušených žul .. ap). Design lžic je pečlivě promyšlen a po náročných testech pro demoliční účely, snadné pronikání do materiálu, výklop s čistícím efektem, nekompromisně uplatněn.

Specifikace a parametry:

 • Zubový systém optimalizovaný na životnost a efektivitu průniku do materiálu.
 • Vylepšený design pro vysoké zatížení a snadné čištění při výklopu.
 • Inteligentní boční břit tvarově navržený pro rovnoměrné opotřebení.
 • Ochrana rohového styku dna a boku lžíce plynule navazující na otěrové pásy dna.
 • Zavěs pro upínání navržen pro maximální tuhost a odolnost k rázům a únavovému namáhání.
 • Otěrové prvky v exponovaných místech (mezizubní ochrany, chocky bars, kryty rohů) 

 

SKALNÍ LŽÍCE XHD

Třída provedení lžic XHD slouží pro těžbu a vysokozátěžové nasazení v lomech. Optimální použití pro těžební práce s balvany, bloky a materiálem s vysokou abrazí třídy těžitelnosti II. dle ČSN 736133 (dříve ČSN 733050) (žul, granitu, čediče .. apod.). Design lžic je pečlivě promyšlen a po náročných testech pro těžební účely, snadné pronikání do materiálu, nakládání s bloky, nekompromisně uplatněn. Při výrobě těchto lžic jsou použity materiály těch nejvyšších kvalit (Hardox, Weldox, Borox)

Specifikace a parametry:

 • Zubový systém optimalizovaný na životnost a efektivitu průniku do materiálu.
 • Vylepšený design pro vysoké zatížení a snadné čištění při výklopu.
 • Inteligentní boční břit tvarově navržený pro rovnoměrné opotřebení.
 • Ochrana rohového styku dna a boku lžíce plynule navazující na otěrové pásy dna.
 • Zavěs pro upínání navržen pro maximální tuhost a odolnost k rázům a únavovému namáhání.
 • Otěrové prvky v exponovaných místech (mezizubní ochrany, chocky bars, kryty rohů)

 

EXTRA SKALNÍ LŽÍCE XXHD

Třída provedení lžic XXHD slouží pro těžbu a vysokozátěžové nasazení v kamenolomech. Optimální použití pro těžební práce s bloky a materiálem s vysokou abrazí třídy těžitelnosti II. dle ČSN 736133 (dříve ČSN 733050) (žuly, granitu, čediče .. apod.). Design lžic je pečlivě promyšlen a po náročných testech pro těžební účely, snadné pronikání do materiálu, nakládání s bloky, nekompromisně uplatněn. Při výrobě těchto lžic jsou použity materiály těch nejvyšších kvalit (Hardox, Weldox, Borox)

Specifikace a parametry:

 • Zubový systém optimalizovaný na životnost a efektivitu průniku do materiálu.
 • Vylepšený design pro vysoké zatížení a snadné čištění při výklopu.
 • Inteligentní boční břit tvarově navržený pro rovnoměrné opotřebení.
 • Ochrana rohového styku dna a boku lžíce plynule navazující na otěrové pásy dna.
 • Zavěs pro upínání navržen pro maximální tuhost a odolnost k rázům a únavovému namáhání.
 • Otěrové prvky v exponovaných místech (mezizubní ochrany, chocky bars, kryty rohů)