Rozrývací trny / RIPRY jsou přídavná zařízení minibagrů, bagrů a rýpadel pro rozrušování zemin a zhutněných ztvrdlých podkladů. V lesnictví pro vytrhávání kořenů a pařezů, v lomech pro manipulaci s balvany a bloky. Vývoj na zakázku vyráběných ripperů řídí Vaše požadavky na technické parametry jako jsou optimalizované tvary v poměru k hmotnostem, dále požadavky na životnost, ekonomiku provozu a v neposlední řadě ekologii. To vše pečlivě promýšlí a uvádějí po náročných testech v provoz naši konstruktéři za pomoci nejmodernějších vývojových, MKP a CAD/CAM softwarů. K výrobě vysoce zatěžovaných dílů rázy, vibracemi, otěrem (abrazí), chemickou korozí a tepelnými šoky využíváme technologie a materiály exkluzivně vyvíjené našimi dodavateli pro dané nasazení (Hardox, Weldox, Borox).

Specifikace a parametry:

  • Zubový systém optimalizovaný na životnost a efektivitu průniku do materiálu.
  • Vylepšený design pro vysoké zatížení.
  • Inteligentní břit tvarově navržený pro rovnoměrné opotřebení.
  • Zavěs pro upínání a přechod na rypnou část navržen pro maximální tuhost a odolnost k rázům a ohybovému namáhání.
  • Otěrové prvky v exponovaných místech (břitové ochrany, chocky bars, otěrové ochrany)