Inovace výložníků stavebních strojů

Inovace výložníků stavebních strojů

Aktuální stav

Společnost DELTA HL spol. s r.o. má poměrně rozsáhlý výrobní a zpracovatelský program v oblasti kovovýroby - svařování, obrábění, soustružení, řezání, pálení a broušení ocelových svařenců. Stěžejní činností společnosti DELTA HL s r.o. je výroba ocelových komponentů pro betonové pumpy - hlavně výložníky betonových pump (nosná ramena). Výrobní program dále zahrnuje výrobu součástí zemědělských strojů a různých ocelových dílů užitých v železniční dopravě, stavbě strojů a stavebnictví.

Příklad aplikace výložníku pro zákazníka Waitzinger Baumaschinen GmbH

Kvalitní výrobky a marketing společnosti DELTA HL vede k rozšiřování výroby, vytváření nových zaměstnaneckých míst a ke zvyšování obratu společnosti.

Patent/užitný vzor

Důležitým milníkem ve vývoji společnosti DELTA HL bylo získání patentu/užitného vzoru na použití kompozitu v úchytu s jiným materiálem, například s ocelí. Patent nese název Spoj unašečů hřídele s kompozitní spojovací trubkou (číslo přihlášky patentu je 2007-584, příloha 2; č. přihlášky užitného vzoru je 2007 - 19153, příloha 3), nicméně inovovaný postup je možné využít i pro ramena stavebních strojů.

DELTA HL se aktivně podílela na vývoji kardanových hřídelů z kompozitních materiálů pro aplikace v dopravní technice, letectví, námořnictví, energetice, motorsportu a dalších …

 

Popis kompozitního materiálu

Kompozitní materiál (kompozit) je materiál ze dvou nebo více substancí s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému výrobku nové vlastnosti, které nemá sama o sobě žádná z jeho součástí (obvykle jedna ze součástí dodává výrobku pevnost a druhá slouží jako pojivo). Mezi nejznámější kompozitní materiály patří železobeton, skelný laminát nebo asfaltová směs. Dalšími zástupci jsou kompozity z vláken uhlíkových a aramidových, ze kterých se vyrábějí extrémně pevné a lehké díly pro konstrukce letadel, automobilů aj. a v ozbrojených složkách (neprůstřelné vesty). Kompozitní. Materiály se výrazněji nedeformují (jejich mez elasticity odpovídá mezi pevnosti). Mají velmi vysokou mez únavy a jsou stabilní a spolehlivé. Kompozitní materiály mají v porovnání s lehkými slitinami výbornou ohnivzdornost. Jiné běžné chemikálie užívané ve strojích jako vazelína, oleje, rozpouštědla, barvy či ropa kompozity nepoškozují.

Vytvořil Delta HL