Zkušenosti Delta HL se zaváděním inovačních projektů

Zkušenosti Delta HL se zaváděním inovačních projektů

Společnost DELTA HL se snaží neustále zkvalitňovat své služby a přizpůsobovat je potřebám svých zákazníků. Díky vlastnímu vývoji a konstrukci nabízí svým zákazníkům technická řešení, která nejlépe vyhovují jejich požadavkům. Postupné zlepšování kvality služeb a produktů patří mezi nejvyšší priority společnosti. Tabulka uvádí inovační projekty, které se týkají výroby komponentů pro betonové pumpy. Při vývojových projektech byly pořízeny CNC stroje pro obrábění.

Název Popis

Inovace vedení teleskopických výložníků

Cílem inovace vedení teleskopických výložníků bylo zvýšení jejich užitných vlastností – zvýšení pevnosti a dosahu a zároveň snížení hmotnosti

Inovace nápravy Trolejbusu TB 112

Inovace a návrh kritických uzlů svařence s ohledem na delší životnost nápravy – vyšší únavovou pevnost

Inovace výložníků stavebních strojů z vysokopevných jemnozrnných ocelí S700 MC, S890 QL, S960 QL

Inovace výložníků 1, 2, 3, 4 pro stavební stroje spočívala v návrhu vysokopevného ocelového polotovaru s mezí kluzu Reh = 700 Mpa, 890 Mpa a 960 Mpa, čímž bylo dosaženo vyšších pevností a tím byla výrazně snížena hmotnost soustavy výložníků.

Inovace pohonu lokomotivy Škoda 109 E

Spolupráce na inovace systému pohonu lokomotivy (kompozitní hřídel)

Inovace obrábění pomocí CAM 3D dílů

Inovace umožnila obrábět složité 3D díly drážních vozidel pomocí CAM systému a tím nahradit odlitky a výkovky.

Inovace materiálů  hřídelí

Inovace spočívala ve vývoji unikátní ohebné spojovací kompozitní hřídele, na kterou byl udělen patent (2009 – 344) a užitný vzor (2009 – 21255, číslo ochranného dokumentu 19823).

Inovace koncového příhradového výložníku

Posledním ukončeným vývojovým projektem žadatele je inovace koncového Armu č. 4, kdy bylo dosaženo vyšší tuhosti, operačního dosahu a váhové úspory. Tento inovační projekt byl předmětem žádosti o dotaci z OPPI - programu Inovace.

Příklady inovovaných výrobků společnosti DELTA HL v posledních letech

Inovace vedení teleskopických výložníků

Inovace vedení teleskopických výložníků

Náprava Trolejbus TB 112

Náprava Trolejbus TB 112

Výložníky stavebních strojů z vysokopevných jemnozrnných ocelí S700 MC, S890 QL, S960 QL

Výložníky stavebních strojů z vysokopevných jemnozrnných ocelí S700 MC, S890  QL, S960 QL

Výložníky stavebních strojů z vysokopevných jemnozrnných ocelí S700 MC, S890  QL, S960 QL

Pohon lokomotivy Škoda 109 E

Pohon lokomotivy Škoda 109 E

Inovace obrábění pomocí CAM složitých 3D dílů drážních vozidel (náhrady za odlitky, výkovky).

Inovace obrábění pomocí CAM složitých 3D dílů drážních vozidel (náhrady za odlitky, výkovky).

Vytvořil Delta HL