Dlouhodobá podnikatelská koncepce

Dlouhodobá podnikatelská koncepce

Cíl společnosti

Cílem společnosti DELTA HL je naplňovat tuto koncepci v souladu s požadavky trhu, tj. neustále hledat možnosti zlepšování procesů a racionalizace výroby. Realizace podnikatelské koncepce vedla k postupnému rozšiřování výroby dílů stavebních strojů a následně ke zvyšování konkurenceschopnosti společnosti. V oblasti výroby dílů stavebních strojů spočívá naplňování podnikatelské koncepce především ve zvyšování kvality a užitných vlastností výložníků dle požadavků trhu s ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. Díky neustálému vývoji nových technologií, které zavádí společnost DELTA HL při inovaci svých výrobků, jsou veškeré výrobní náklady průběžně snižovány, což z dlouhodobého hlediska vede ke schopnosti pružně reagovat na kvalitativní a cenové požadavky zákazníků.

Návaznost projektu na podnikatelskou koncepci

Předkládaný projekt navazuje na dlouhodobý (15-ti letý) vlastní vývoj výroby a testování dílů stavebních strojů a jeho výstupem je vyvinutí nového typu výložníku (koncové části nosného ramene – Armu č. 42). Výsledkem ukončeného vývoje je zcela unikátní typ příhradového výložníku (nosného ramene), který bude vyráběn převážně z kompozitních materiálů. Jedná se o jedinečné řešení pro zvýšení užitných parametrů stavebních strojů, jeřábů a manipulačních velmi dlouhých výložníků (nosných ramen, apod.). Inovace byla provedena za účelem vyšší tuhosti, operačního dosahu a váhové úspory.

2 Číslo Armu neudává typ výložníku, nýbrž pořadí dílu v tubusu zařízení. V tomto případě se jedná o poslední část (poslední výložník) toho celého skládacího ramene. Některé stroje jich mají celkem 4, potom je to Arm č. 4, některé stroje jich mají 5, potom je to Arm č. 5 atd. Obvykle jich ale stroje mají 4-5.

  • Kompozitní rameno Arm č. 4

Kompozitní rameno Arm č. 4

Budoucí rozvoj společnosti

Společnost do budoucna plánuje postupné rozšiřování výroby kompozitních příhradových výložníků a zavádění nových typů produktů s cílem posílení postavení na světovém trhu. Rozšíření výroby kompozitních výložníků (nosných ramen) si vyžádá výstavbu nové výrobní haly, předpokladem realizace je rok 2016.

V budoucnu bude vývoj společnosti DELTA HL zaměřen na vyvinutí výložníků (nosných ramen) s ještě lepšími užitnými vlastnostmi, kdy hlavní roli hraje jejich délka při požadovaných mechanických parametrech. Po inovaci koncové části příhradového ramene výložníku (Armu) č. 4 (tento projekt) bude následovat inovace ramene výložníku (Armu) č. 3. Bude se jednat o inovaci nosné části tubusu (předposledního dílu celého skládacího ramena stroje) Armu pro váhovou úsporu výložníku a pro zvýšení jeho operačního dosahu. Inovace bude na stejném principu jako inovace koncového výložníku.

  • Kompozitní rameno Arm č.3

Kompozitní rameno Arm č.3

Vytvořil Delta HL