Spolupráce s vysokými školami, výzkumnými a vývojovými institucemi

Spolupráce s vysokými školami, výzkumnými a vývojovými institucemi

Společnost DELTA HL realizuje především vlastní inovační strategii, jejímž výstupem jsou jak inovace v oblasti používání nejnovějších kompozitních uhlíkových materiálů na výložníky jeřábových typů, tak inovace v oblasti návrhů svařovaných sestav s ohledem na lepší mechanické vlastnosti a životnost.

Společnost dlouhodobě spolupracuje na vývoji svých produktů s vysokými školami a to především v oblasti testování vlastností a parametrů používaných materiálů.

Testování napětí na stávajících výložnících

Společnost dlouhodobě spolupracuje na společném výzkumu využití moderních kompozitních materiálů pro aplikaci výložníků stavebních strojů a jejich spojování s jinými materiály se zahraničními a také s českými vývojovými společnostmi. Spolupráce byla navázána s významnými výrobci stavebních strojů, spolupráce se vztahuje na vývoj konstrukce ocelových i kompozitních výložníků pro čerpadla betonových směsí, teleskopické výložníky montážních lávek a dalších na oblast vývoje a optimalizace stožárových sloupů z karbonového materiálu a jejich svařování.

 

Vytvořil