Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě

Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě

Společnost DELTA HL realizuje vlastní výzkum (vlastní inovační strategii) v oblasti použití alternativních materiálů při vývoji a inovaci dílů stavebních strojů, jeřábových výložníků, dílů pohonů pro kolejová vozidla, techniku a zpracovatelský průmysl. Výstupem vývoje nových produktů je vždy kompletní vývojová dokumentace, včetně zkoušek výrobku a funkční prototypové vzorky, případně nulté série, a to dle požadavků zákazníků před uvedením do sériové výroby. Inovační potenciál společnosti DELTA HL je značný. Podíl tržeb z inovovaných dílů tvořil v posledních 3 letech průměrně 34,9 % z čistého obratu. Společnost realizuje vlastní inovační strategii V rámci naplňování dlouhodobé podnikatelské koncepce a vlastní inovační strategie byl vyvinut zcela unikátní typ příhradového kompozitního výložníku a inovován proces jeho výroby.

Inovační potenciál společnosti DELTA HL je značný. Podíl tržeb z inovovaných dílů tvořil v posledních 3 letech průměrně 34,9 % z čistého obratu. Společnost realizuje vlastní inovační strategii V rámci naplňování dlouhodobé podnikatelské koncepce a vlastní inovační strategie byl vyvinut zcela unikátní typ příhradového kompozitního výložníku a inovován proces jeho výroby.

Vytvořil Delta HL